Es tracta de gossos sense lligar i de raça perillosa.

En el marc de la campanya duta a terme per la Policia Municipal de Mollet del Vallès, en 15 dies l’Ajuntament ha tramitat sis propostes de sancions a propietaris de gossos per conducta incívica. Es tracta de gossos sense lligar i de raça perillosa.  

Dels 24 casos detectats, s’han tramitat aquestes sis propostes de sanció i quatre més estan pendents que el propietari aporti la documentació necessària. En tots els casos es tracta de gossos que anaven solts i de raça perillosa.

Es dóna la circumstància que en la meitat de les identificacions realitzades, els gossos no estaven censats.

Gran part d’aquesta feina ha estat possible gràcies a la col·laboració ciutadana, una col·laboració que l’Ajuntament, a través de la Policia Municipal, vol agrair especialment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.