A la Comissió Especial de Comptes celebrada el divendres 24 de juliol es va donar a conèixer la liquidació dels comptes de l’any 2014, que ha tancat amb un romanent positiu i complint tots els ràtios marcats per la legislació vigent.

Mentre que al tancar el 2014 l’Ajuntament estava al 73% del rati d’endeutament, quan el màxim permès és del 110%, el 15 de juny d’aquest any el rati d’endeutament s’ha reduït fins al 60%.

Pel que fa el període mig de pagament, aquest s’ha reduït en 23 dies respecte al exercici 2014 situant-se en 79 dies. Segons l’Ajuntament, aquest termini de pagament està motivat pel deute de la Generalitat.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.