L’Ajuntament ha aprovat les bases de les subvencions per a la contractació de persones del municipi en situació d’atur inscrites a la borsa de treball municipal, vàlides per a aquest any 2016.

Polígon Industrial Sota el Molí. (Foto: Ajuntament)

Polígon Industrial Sota el Molí. (Foto: Ajuntament)

Aquestes subvencions estan destinades a les empreses de Montmeló o de fora, que hagin presentat una oferta de feina al Servei Local d’Ocupació i que, un cop acabat el procés de selecció, decideixin contractar una persona del municipi.

Des del Departament de Promoció Econòmica, després d’haver gestionat l’oferta de feina, s’informa dels tràmits que cal fer i de la normativa que regula les subvencions, que són computables amb altres bonificacions o ajudes a la contractació.

En les bases de les subvencions s’estableixen els requisits que han d’acomplir l’empresa i el treballador o treballadora contractat, els passos que cal seguir per formalitzar la sol·licitud, la justificació de l’ajut i els barems per quantificar l’import subvencionable. Una contractació de sis mesos o més, a jornada completa, amb una remuneració bruta del treballador d’1,5 vegades el salari mínim interprofessional percebria una subvenció de 390 euros mensuals, fins a un màxim de sis mesos.

Aquesta iniciativa es va posar en funcionament l’any 2013 amb l’objectiu d’impulsar la contractació de gent de Montmeló i ha estat ben rebuda i valorada per part del sector empresarial. L’any passat, set empreses es van beneficiar d’un paquet total d’ajudes de gairebé 10.000 euros per la contractació de 10 persones del poble. Enguany, l’equip de govern ha tornat a dotar la partida amb la mateixa quantitat però ha manifestat la voluntat d’ampliar-la en el seu moment, si és necessari.

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.