Amb l’objectiu d’elaborar una diagnosi complerta de tots els espais públics del municipi i de definir les actuacions necessàries per adequar-los a les necessitats actuals i previsions futures, l’Ajuntament de Montmeló va sol·licitar a la Diputació de Barcelona a través del programa Xarxa de Governs Locals la redacció del Pla Director de l’Espai Públic.

El document lliurat fa uns mesos al consistori, ha estat analitzat pels tècnics municipals, abans de la presentació al Consell d’Urbanisme del passat 11 de desembre. Aquest és un document inèdit en els planejaments municipals, que ha suposat un repte per l’equip redactor a l’hora d’establir les bases metodològiques i continguts del document.

El document inventaria tota la informació dels espais públics actuals (carrers, places, espais verds urbans, passeig fluvial i el Turó de les Tres Creus), integrant la informació que emana dels documents sectorials, com per exemple Camins Escolars, redactats anteriorment. Analitza i diagnostica l’estat actual, defineix els objectius i estableix criteris i pautes d’actuació, plantejant alternatives i establint prioritats.

Entre els criteris que es valoren en la qualitat de l’espai públic estan la accessibilitat, habitabilitat (arbrat, mobiliari urbà,…), sostenibilitat, paisatge, seguretat, activitat (comerç,…) i mobilitat (vials, voreres, aparcaments,…).

Els objectius que persegueix el pla és l’adequació dels espais al nou projecte de poble, la priorització del vianant i dels sistemes de mobilitat ambientalment més eficients, maximitzar les zones verdes i la vegetació, millorar el confort a l’espai públic, definir espais flexibles i espais d’activitats específiques, millorar el comportament ambiental dels espais, fer de l’espai públic un espai de comunicació i generar un paisatge urbà propi. El document es presentarà públicament a la ciutadania en els propers mesos.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.