Arran d’assumir la construcció del dipòsit del Turó de la Bandera per part d’Aigües Ter Llobregat, l’Ajuntament va sol·licitar i li ha estat concedit el canvi de destí de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat assignada a aquell projecte, per a dur a terme les obres de reforma i millora del polígon industrial del Pedregar.

Polígon del Pedregar. (Foto: Ajuntament)

Polígon del Pedregar. (Foto: Ajuntament)

La reforma del servei d’aigua potable –actualment amb nombroses avaries de les canonades de fibrociment–, la implantació d’una infraestructura per donar servei de fibra òptica, l’adequació de guals i voreres malmeses i una millora en l’accessibilitat general, són les principals actuacions que es duran a terme.

El pla de millora ha estat redactat pels tècnics de l’Àrea de Territori, Habitatge i Sostenibilitat de l’Ajuntament. El projecte s’ha licitat per un import de 1.000.847 euros. L’obra es finança amb la subvenció del PUOSC per valor de 600.508 euros i amb la liquidació de la resta, 400.339 euros, a través de contribucions especials que aniran a càrrec dels industrials de la zona.

Un cop finalitzat el tràmit administratiu, dilluns 9 de març s’inicien les obres de millora al polígon industrial El Pedregar  que tenen un termini d’execució aproximat de cinc mesos. Per tal de minimitzar les interferències de les obres en el normal funcionament del polígon industrial, es prendran totes les mesures dirigides tant a vianants com a vehicles. Les persones i empreses que desitgin més informació sobre els terminis i procediments d’execució de l’obra, es poden adreçar als serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Montmeló.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.