L’empresa ATLL, concessionària de la Generalitat, ja ha finalitzat les obres del nou dipòsit del Turó de la Bandera, actuació que forma part dels compromisos recollits en un conveni de millora del subministrament d’aigua a Montmeló i a Parets del Vallès que va ser signat per la Generalitat i els ajuntaments respectius l’any 2009.

Aquesta instal·lació de 1.500 m3 de capacitat substitueix dos petits dipòsits municipals d’inferior capacitat, així com un elevat grau d’obsolescència, i que han estat demolits Un cop muntats els elements de caldereria i finalitzades les obres de control, s’han dut a terme les proves d’estanqueïtat que han assegurat la bona execució de l’obra projectada. Les darreres feines que s’han fet han estat el tancament perimetral de seguretat i accessos a la infraestructura, així com la integració paisatgística del dipòsit amb l’entorn.

El director de l'ACA, Jordi Agustí i Vergés i l'alcalde de Montmeló, Antoni Guil, en un moment de la posada en marxa del nou dipòsit del Turó de la Bandera.

El director de l’ACA, Jordi Agustí i Vergés i l’alcalde de Montmeló, Antoni Guil, en un moment de la posada en marxa del nou dipòsit del Turó de la Bandera. (Foto: Ajuntament)

La posada en funcionament del dipòsit suposarà una millora en el servei a nivell de capacitat d’aigua disponible per a la població, garantia de subministrament pel futur creixement de la població i, a nivell de gestió hidràulica, una millor estabilitat en les fluctuacions de la pressió de la xarxa, així com una millor qualitat de les condicions d’entrega de l’aigua que arriba a la població.

El nou dipòsit, finançat íntegrament per ATLL Concessionària dins del marc del Pla d’Inversions del seu contracte de concessió, formarà part de la xarxa municipal d’abastament d’aigua i suposarà un nou punt de subministrament de la xarxa en alta gestionada per l’ens. El cost de les obres ha estat de 592.000 euros.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.