La gestió directa és la fórmula escollida per gestionar l’abastament d’aigua potable al poble. Es farà, a partir de l’1 de novembre, a través del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA) al qual està associat l’Ajuntament.

A partir de l’1 de novembre la gestió de l’aigua serà responsabilitat directa de l’Ajuntament. El Consistori va acordar fa uns mesos finalitzar i liquidar el contracte de concessió del servei que durant els darrers 50 anys havia estat a mans de l’empresa CADAC, SL.

Amb aquesta decisió es recupera per al municipi el control i la planificació d’un servei que és bàsic per a la població i, alhora, es podran optimitzar els recursos econòmics que s’obtenen de les tarifes i taxes que paguen els abonats.

El Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA), al qual pertany Montornès des de començament d’any, s’ocuparà de la gestió del servei fins l’any 2019 sota el nom “Aigües de Montornès”. S’ubicarà una oficina d’atenció als abonats a la plaça de la Font número, 4. També es posarà a disposició una oficina virtual a www.giacsa.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.