L’Ajuntament va posar en marxa dijous 13 de novembre els treballs per reparar les tapes dels pous de registre de la xarxa de clavegueram al camí de Can Parellada. L’objectiu és que recuperin el nivell de la calçada, ja que actualment es troben enfonsades i provoquen sotracs en el trànsit rodat. A la vegada, també es repararan uns trams de cuneta que estan en mal estat i els punts de pavimentació que hi ha deteriorats.

Les obres abastaran el tram comprès entre la BP-5002 i la rotonda de confluència amb el camí del Raval – Masferrer.

RESTRICCIONS DE TRÀNSIT

Mentre es duen a terme els treballs, que tenen una durada prevista d’unes tres setmanes, hi haurà restriccions de trànsit en el tram.

S’establirà un sentit únic a la circulació d’entrada al municipi i zones industrials dels vehicles procedents de la BP-5002 i de l’AP-7.

La sortida de vehicles cap a la BP-5002 i AP-7 s’haurà de fer pel camí de Can Masferrer o bé pel camí del Raval, Can Raiguer, Capellans, Camí Ral.

Leave a Reply

Your email address will not be published.