L’Ajuntament ha habilitat la parcel·la que es troba entre els carrers Lluis Companys amb l’antic accés des del carrer Girona, com a aparcament en servei de Zona Blava.

Aquesta parcel·la, propietat de l’Incasòl, ha estat adaptada per compensar la pèrdua d’aparcaments a causa de les obres d’urbanització de la llosa del soterrament, en els carrers Miquel Biada i carrer Girona i compta amb més de 20 places d’aparcament.

Les obres han consistit en el tancament de l’accés del carrer Girona, terraplenat i anivellament del terreny i l’obertura d’un nou accés des del carrer Lluis Companys.

One Response

  1. Albert S.

    Estaría bien que pensasen en los ciudadanos y habilitasen aparcamientos libres, no de pago. Son unos caraduras. Nos gobiernan a golpe de monedero.

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.