Carrer Manuel Raspall de la Garriga. (Foto: Ajuntament)

Carrer Manuel Raspall de la Garriga. (Foto: Ajuntament)

Divendres 15 de juliol començaran les obres del carrer Manuel Raspall que, a més de repavimentar, ordenarà aquesta zona.

En aquest cas, les obres inclouen la col·locació d’un encintat amb peces de rigola de formigó que delimitin les zones d’aparcament i la instal·lació d’una nova línia d’enllumenat. També es farà una subtitució de l’arbrat, algun molt malmès i altres que dificulten l’accessibilitat i la reordenació de l’espai. De moment, es treurà l’existent i de cara a la tardor, es replantaran nous exemplars.

El carrer serà de plataforma única i per tant es demoliran les voreres existents, que es canviaran per unes de noves a l’alçada del vial que serà fet amb asfalt.

Aquesta actuació, que afecta una superfície de 1000m2, es troba inclosa dins el projecte de repavimentació de diversos vials del municipi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.