L’Ajuntament de Santa Maria de Palautrordera està portant a terme diferents actuacions a les canonades d’aigua potable del municipi per solucionar les fluctuacions en el seu subministrament que s’han detectat durant els mesos d’estiu i que han provocat baixades de pressió i cabal, especialment en les hores punta de consums.

Els serveis tècnics del servei d’aigua assenyalen que hi ha dos factors que provoquen aquesta situació. Per una banda l’antiguitat de les canonades de la xarxa i la manca de manteniment que ha comportat un deteriorament progressiu tant de les canonades com de les vàlvules. Per altra banda, el mal estat de les pròpies canonades i vàlvules fa que hi hagi punts en què aquestes estan debilitades i per això, quan hi ha increments de consums en hores punta, la xarxa no té prou capacitat de subministrament, ja que no pot passar tota l’aigua demandada. Per tant, cal una renovació global de tota la xarxa de subministrament de l’aigua potable.

Ara per ara, s’estan portant a terme actuacions puntuals a la xarxa per anar solucionant aquest problema i així poder garantir el subministrament d’aigua amb la màxima qualitat possible. Amb tot, la solució definitiva passa perquè en un termini curt de temps es renovi completament la xarxa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.