A finals del mes de març es tancava el període de preinscripcions escolars per a educació infantil de segon cicle, primària i secundària per al curs acadèmic 2015-2016. L’oferta de places a Parets del Vallès garanteix les incorporacions dels alumnes durant el curs.

El nombre de sol·licituds realitzades per a cicle d’educació infantil i primària a tots els centres del municipi ha estat de 266 davant les 309 ofertades.

En el cas de P3, s’han fet 213 preinscripcions, del total de 225 places ofertades, fet que garanteix les places suficients per cobrir la demanda educativa.

Pel que fa a Educació Secundària Obligatòria (ESO), que es pot cursar a l’Institut Torre de Malla, a l’institut La Sínia, a l’ACESCO i a l’escola Nostra Senyora de Montserrat, de les 176 places ofertades es cobriran 171, que ha estat el total de preinscripcions formalitzades.

La major part de sol·licituds, concretament 150, són per cursar 1r d’ESO. No obstant, l’oferta definitiva no es podrà determinar fins d’aquí cinc mesos, un cop s’hagin realitzat els exàmens de setembre, poc abans de l’inici del curs.

Aquestes són dades rebudes dins el termini oficial de preinscripció però cal tenir en compte que, un cop tancat el període i fins a l’inici del curs, aquestes dades poden variar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.