Durant aquesta primera quinzena del mes de gener s’iniciaran les obres de millora de la urbanització i aparcaments de l’entorn del Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez. El termini d’execució previst inicialment serà d’aproximadament set setmanes.

poliesportiu paretsL’obra té per objecte l’endreçament dels espais a l’entorn del pavelló, amb la voluntat d’ordenar l’aparcament i la circulació rodada que actualment generen l’activitat esportiva, l’activitat escolar de l’escola Lluís Piquer, el centre Cultural Can Rajoler i la proximitat al centre urbà de Parets del Vallès. El projecte intervé de forma acurada i integradora amb el paisatge urbà, en un entorn de transició entre l’espai natural del riu Tenes i la zona urbana consolidada.

El projecte, adjudicat a l’empresa Barnasfalt SA, actua sobre una superfície total de 17.533 m2. Les actuacions es concentren en l’accés a l’av. Catalunya, en la façana sud de l’escola Lluís Piquer, i a l’espai adjacent a l’av. Francesc Macià.

Les obres preveuen l’aprofitament del paviment actual, cercant-lo amb rigoles i vorades per millorar el drenatge, i projecta diverses tipologies i colors de paviments per tal de millorar la integració paisatgística a les zones d’aparcament o susceptibles de ser-ho. També s’inclou una xarxa de drenatge connectada als col·lectors existents i una xarxa de reg per a l’arbrat viari.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.