El pròxim dilluns 23 de febrer s’iniciaran les obres d’execució del vial peatonal entre Montmeló i Parets del Vallès. L’obra és fruit de l’acord signat entre els dos municipis el passat mes de juny.

El projecte consisteix bàsicament en la construcció d’un recorregut per a vianants entre la rotonda final del carrer Timbaler del Bruc de Montmeló i la vialitat existent en el terme municipal de Parets del Vallès.

El camí tindrà una amplada útil d’aproximadament tres metres en la part transitable. El projecte preveu la instal·lació d’enllumenat a tot el tram, amb fanals al camí i focus sota els ponts i la col·locació de bancs i papereres. La part interior del pas, entre la rotonda de Montmeló i el pont de autopista tindrà una barana de fusta. A més s’instal·laran bandes reductores de velocitat per als vehicles.

Es preveu que l’obra tingui un termini d’execució aproximat de sis setmanes, de manera que estarà enllestida abans de les eleccions municipals.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.