Una cosa és la teoria i una altra la pràctica. El govern socialista de Parets del Vallès continua sense complir la moció de la PAH local, aprovada per unanimitat el març de 2014, i que establia multar totes aquelles entitats bancàries de la població que compten amb pisos buits.

A final de novembre la regidora de Benestar Social, Susanna Villa, i en resposta a una pregunta formulada en els plens ordinaris de juliol i setembre per Ara Parets ERC, assenyalava que durant el 2015 l’Ajuntament no havia sancionat a cap entitat bancària de Parets amb pisos buits.

27 PISOS BUITS

Segons la mateixa regidora al municipi hi ha 27 pisos buits propietat d’entitats bancàries, però només sis “són susceptibles de ser posats a disposició de l’Ajuntament perquè porten més de dos anys buits”.

La regidora afegia en la seva resposta que “un cop finalitzada la fase d’inspeccions, comprovacions i no havent obtingut resposta a la opció de cessió voluntària de dos d’aquests habitatges per tal que l’administració els gestioni en règim de lloguer, s’ha procedit al requeriment per tal que procedeixin a la ocupació de l’habitatge mitjançant l’ús que consideri adient o oferir-lo a l’Ajuntament com a habitatge social”.

En el cas que l’Ajuntament no rebi cap resposta procedirà a aplicar les sancions corresponents.

Leave a Reply

Your email address will not be published.