Pimec Vallès Oriental ha organitzat una sessió informativa per a donar a conèixer les novetats de la reforma fiscal i debatre’n les conseqüències. Més d’un centenar d’empresaris han pogut analitzar els principals aspectes tributaris que contempla aquest projecte de Llei, que s’aprovarà ens els propers dies.

El Govern de l’Estat ha abordat un procés de reforma del sistema fiscal espanyol que afecta els principals impostos: IRPF, Societats i IVA, així com la Llei General Tributària. Els canvis entraran en vigor durant el 2015 i el 2016, de manera que els empresaris els han de conèixer al detall per a planificar la seva activitat en els propers anys. En alguns casos convindria fins i tot prendre mesures abans de que acabi aquest any per tal d’evitar possibles efectes fiscals negatius.

Durant la jornada, s’han tractat les principals modificacions en l’impost de Societats, la reforma de les tributacions sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a pimes, empresaris Administradors i professionals autònoms. S’han donat a conèixer altres novetats que aporta aquesta Reforma, com la Tributació de les Societats civils amb activitat econòmica i l’eliminació dels incentius a la reinversió de beneficis extraordinaris.

Josep Lluís Santamarta, vicepresident de PIMEC Vallès Oriental ha comentat “aquesta Reforma Fiscal presentada pel govern espanyol, configura un sistema tributari pensat per a les grans empreses i grups empresarials i, per tant, les pimes i els autònoms veuran retallats els seus règims especials, i en determinats supòsits veuen incrementats els tipus impositius” .

La jornada ha comptat també amb la participació de Francisco Obispo i Joaquín Malvesí, economistes i assessors fiscals del bufet Bellavista, i col·laboradors de la Comissió Econòmicofiscal de PIMEC.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.