Carretera_Vella_reurbanitzadaLa Carretera Vella ja ha recuperat la normalitat viària després de les obres al tram comprès entre Anselm Clavé i Roger de Flor iniciades el mes de febrer. Les obres han permès canviar els paviments de les voreres i la calçada, substituir la xarxa de sanejament, semi soterrar part de les instal·lacions d’electricitat i telefonia, i adequar la xarxa existent de subministrament d’aigua potable.

Amb aquesta actuació es completa la reurbanització del primer tram de la carretera Vella realitzat el 2002, es millora el paisatge urbà i es facilita un passeig més agradable i tranquil per als vianants. Durant les properes setmanes s’acabarà d’ajustar alguns detalls que queden pendents.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.