L’1 de setembre es va obrir la convocatòria per a tots els propietaris interessats en aconseguir alguna de les subvencions per al finançament de les obres de rehabilitació dels elements comuns dels edificis d’habitatges destinades a la seva conservació i també per a la millora de la qualitat i sostenibilitat o per dur a terme accions vinculades a l’accessibilitat. A les ajudes hi poden accedir tant les comunitats de propietaris com els propietaris únics d’edificis d’habitatges destinats a residència habitual i permanent.

Aquesta convocatòria finalitzarà el 15 d’octubre per actuacions d’accessibilitat i el 14 de novembre per a la resta d’actuacions.

Poden concórrer a aquesta convocatòria aquells edificis d’habitatges que tinguin una antiguitat anterior a l’any 1981 i que hagin passat la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), disposin del certificat d’eficiència energètica i de l’informe de les condicions d’accessibilitat que caldrà complimentar a través d’un formulari previ a la presentació de la petició de la subvenció.

Un cop concedida la subvenció, les obres hauran de començar en un termini màxim de sis mesos i duraran, com a molt, setze mesos. La quantia màxima de les ajudes serà del 35 per cent del total de l’actuació tot i que en casos d’obres per a la millora de l’accessibilitat, la subvenció podrà arribar al 50 per cent.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.