L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en el ple d’aquest passat dimecres un pressupost municipal per aquest 2015 de 8.009.292,04 euros, una xifra que significa un augment del 6’33% respecte a l’exercici anterior. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de CIU (6) i el regidor No adscrit (1), i amb els vots en contra d’I-ERC (3), PSC (2) i EUiA (1).

En la partida d’ingressos destaca el capítol de transferències corrents que ascendeix a 2.401.126,47 euros (un 16’27% més que el 2014). En aquest punt destaquen les subvencions de la Diputació en el suport a les polítiques d’ocupació local amb 102.545,85 euros i la de les obres al centre ocupacional d’Apindep amb 200.000 euros.

En la partida de despeses destaca l’augment en el capítol d’inversions reals, que se situa en 1.128.395,84 euros (un 76,40% més que l’exercici anterior). Podem destacar els 161.318,36 euros per fer l’asfaltat al camí de Can Costa o els 212.000 euros per dur a terme les obres del camp de futbol. Totes les inversions es financen amb recursos propis i subvencions de capital, més una petita part amb contribucions especials. Per tant, no es genera nou endeutament pel municipi.

Un altre dels punts a destacar és l’aposta de l’Ajuntament per prioritzar l’atenció de les persones més afectades per la crisis. Les ajudes en acció social superen de llarg els 150.000 euros i destaca, com a novetat, una partida de 35.000 euros destinada a un programa d’aliments frescos per la gent més necessitada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.