Francesc Bonet i el seu partit, Poble Unit, es van estrenar al capdavant d’un ple en la sessió celebrada dijous passat. Un dels primers punts va ser aprovar el cartipàs municipal. Bonet s’encarregarà de les regidories d’Alcaldia, Governació, Urbanisme, i Obres i serveis; Jordi Orriols, de Participació ciutadana, Atenció ciutadana, Promoció econòmica, Medi ambient, Comunicació i Consum; Montse Torras, d’Economia, Hisenda i Recursos humans; Francesc Dantí, d’Educació, Cultura i Sanitat; i Anna Montes, de Benestar social, Joventut, Festes i Esports.

Primer ple Poble Unit (4)

Imatge del primer ple de la nova legislatura. (Foto: Ajuntament)

Un dels punts destacats va ser la modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal). Tots els regidors del plenari van donar llum verda a la creació d’una comissió municipal, on abans de cada junta de govern es debatran els temes amb els membres de l’oposició. Bonet va remarcar que “aquesta comissió afavorirà la transparència”. Una comissió on la junta de govern tindrà veu i vot, mentre que l’oposició tindrà veu però no vot.

L’establiment de les retribucions a càrrecs electes va ser un dels punts controvertits del ple. Francesc Bonet va informar dels nous sous, explicant que l’alcalde seguirà tenint dedicació exclusiva i cobrant 45.000 euros bruts a l’any (repartits en 14 pagues), que desapareixien les dues mitges jornades que hi havia amb l’anterior mandat, i que els sous dels nous quatre regidors de govern no superarien els 890 euros mensuals (passant de 614 a 890 euros). Bonet va argumentar aquest augment pel fet que “som menys regidors que l’anterior mandat i per això ens hem carregat de més feina”.

Bonet també va explicar que no només s’han incrementat les retribucions als regidors de govern, sinó també a l’oposició i als partits polítics. Així doncs, cada regidor cobrarà per assistir a cada ple 75 euros (abans 56), per assistir a les comissions informatives 25 euros (abans 19) i cada grup polític percebrà 120 euros mensuals (abans 100). Tot i aquests increments, l’alcalde va afirmar que “en el còmput global l’estalvi en les retribucions a càrrecs electes és més que significatiu. Respecte l’anterior mandat ens estalviarem en sous 39.530 euros l’any, un 23,30% menys”.

Un cop exposades les xifres salarials va arribar la intervenció del regidor socialista Abraham Requena. El representant del PSC va exposar la necessitat d’estudiar les retribucions als regidors de govern, ja que “aquests no tributen res a la Seguretat Social i aprovar aquest punt suposa anar contra la llei”. Requena va posar d’exemple un cas recent com el de Tordera, on “per un cas similar van sancionar econòmicament l’Ajuntament i els regidors que hi van votar a favor”. Davant d’aquesta informació, el plenari va estar d’acord en retirar el punt de l’ordre del dia per tal d’estudiar-lo i reformular-lo, en cas de ser necessari, en el ple del proper 30 de juliol.

Leave a Reply

Your email address will not be published.