Pas de zebra del nou camí de vianants. (Foto: Ajuntament)

Pas de zebra del nou camí de vianants. (Foto: Ajuntament)

El camí de vianants entre el carrer Piscines i el camí de Can Costa, al barri dels Ametllers, ja és una realitat. L’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc Bonet, ha inaugurat aquesta nova via tant reivindicada pels veïns de la zona.

Aquest camí dotarà de més seguretat als transeünts que passen per aquest camí, especialment els joves que van caminant cap a l’IES La Vall del Tenes. Tanmateix, aquesta obra permet una millor connexió entre els barris dels Ametllers i La Primavera amb el de La Sagrera.

El nou camí de vianants té una llargada de 325 metres i una amplada de 2,5 metres, i el seu paviment està fet de sauló. També s’han incorporat dos passos de zebra amb les seves corresponents senyalitzacions. Barnasfalt, l’empresa constructora, ha executat les obres en el termini previst d’un mes i mig.

El cost total ha sigut de 60.072,96 euros, dels quals 46.000 estan subvencionats per la Diputació. Del cost total, 55.606,66 euros corresponen a la construcció de l’obra i 4.466,30 euros a les expropiacions dutes a terme durant l’any 2015. Els fons propis aportats per l’Ajuntament de Santa Eulàlia són de 14.072,96 euros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.