El Ple extraordinari celebrat el passat dimarts va donar llum verda a la licitació de la concessió administrativa per a l’explotació del bar de l’edifici del camp de futbol municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. Tots els partits van votar-hi a favor a excepció del regidor d’ICV-EUiA, Agustí Gonzalo, que es va abstenir.

El termini de presentació d’ofertes per aquells interessats és fins el proper 12 de febrer a les 14:00h. Els criteris d’adjudicació que es tindran en compte serà la millor oferta econòmica, la gestió del servei i l’oferta mobiliària i utensilis. El contracte serà per sis anys, amb la possibilitat d’una pròrroga de quatre anys més. La intenció és que aquest edifici es converteixi en un punt de trobada del poble, més enllà de donar un servei de cafeteria als usuaris del camp de futbol.

Per tal d’accedir a l’anunci de licitació ja es pot entrar al Perfil del contractant de l’ajuntament de Santa Eulàlia, a través de la pàgina web www.ser.cat. Dins s’hi troben les dades del contracte i de l’anunci, i els plecs de clàusules administratives i de preinscripcions tècniques.

Per a qualssevol dubte, la Secretaria de l’Ajuntament i la Regidoria d’Esports resta a disposició d’aquells interessats per tal de presentar la documentació correctament omplerta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.