(Per ampliar la imatge, cliqueu a sobre)

Canviem Mollet porta reivindicant la tarifació social des d’abans del 2012, com a un element essencial del programa, ja amb el grup d’ICV-EUiA. La idea era i és, tenir en compte allò que pot aportar cada família, en funció de renda i del nombre de membres de la unitat familiar, per establir diferents trams, i a cada tram de renda, aplicar-li un percentatge de la quota del servei.

Al 2018, amb la incidència positiva que ha tingut Canviem en el pressupost de Mollet, aquesta millora per la ciutadania és més a prop. I no només ha estat una reivindicació, sinó també un treball, aportant idees i criteris per a definir com ha de ser exactament el sistema a aplicar a Mollet.

Un dels serveis que des de Canviem es considera prioritari és el de les escoles bressol municipals, però podríem parlar d’altres serveis: escola de música, casal obert d’infants, serveis culturals i de lleure, etc.

En la proposta per al proper curs s’estableixen diferents quotes, en funció de les circumstàncies de cada família, i s’assegura que la quota més elevada no serà superior al preu fixat fins ara, i d’altra banda, garantint que ningú quedi fora del servei mantenint el sistema de beques.

Fa uns mesos es va crear una comissió de treball de la tarifació social, i això ja és un pas que ens fa sentir orgullosos, i demostrar que amb fermesa i pressió, es poden aconseguir fer passos que millorin la vida de les persones.

El següent a fer és reunir la comissió, acordar els termes de la proposta: s’estableixen 6 grans trams, en què la bonificació va del 0% amb un preu de 179 euros, fins a la màxima bonificació, que és de 72,07%, amb un preu de 50 euros. Adjuntem el quadrant amb els trams al final de la nota de premsa. Recordem que posterior al debat a la comissió, s’haurà d’aprovar en Ple.

Evidentment, com a proposta que és de Canviem Mollet, hi donarem tot el suport, esperant que puguem estendre el model a d’altres serveis.

Canviem Mollet

Leave a Reply

Your email address will not be published.