Un pacte de ciutat per la Ronda Sud

Fa uns dies vam expressar el nostre posicionament incial davant de la proble- màtica que està generant la Ronda Sud. Compartim el malestar dels...