El programa impulsat per l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montmeló en col·laboració amb la Diputació, està destinat a millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habilitat mínimes de les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat per qüestions d’edat, salut o manca d’autonomia personal.

arranjament MontmelóEls arranjaments consisteixen en la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d’ajudes tècniques orientades a la millora de l’accessibilitat al domicili particular. Aquestes intervencions es centren, principalment, en arranjaments en banys,  amb la substitució de banyeres per plats de dutxa, tractament antilliscant de paviments i arranjaments en zones de pas amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de la persona.

Els beneficiaris d’aquest programa hauran de ser, preferentment, persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària, persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat o estiguin en situació de dependència o majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

Els demandants s’hauran d’adreçar a l’Àrea de Serveis Socials fins al proper mes de juny.

Leave a Reply

Your email address will not be published.