El 23 de març acaba el termini de sol·licitud per accedir als habitatges municipals de lloguer per a joves. Es preveu adjudicar els cinc pisos situats a Montornès Nord a persones d’entre 18 i 35 anys.

Les persones interessades a optar a un dels habitatges municipals en règim de lloguer que l’Ajuntament posa a disposició dels joves, tenen temps encara de presentar la sol·licitud fins al 23 de març. Ho poden fer a l’Oficina o en línia, adjuntant la documentació requerida a montornes.cat/habitatgejove.

Els contractes de lloguer tindran una durada de tres anys,
prorrogables any a any a un màxim de tres anys més.

Per a l’adjudicació dels habitatges es tindran en compte, a més dels ingressos, factors com la situació laboral, l’antiguitat al municipi o bé la condició de família monoparental o nombrosa. Els contractes de lloguer tindran una durada de tres anys, prorrogables any a any a un màxim de tres anys més. Les quotes mensuals s’establiran en funció dels ingressos de les unitats de convivència seleccionades i se situaran entre el 18 i el 30% dels guanys.

La primera convocatòria per accedir a habitatges municipals de lloguer està destinada a joves d’entre 18 i 35 anys, o que en tinguin entre 16 i 18 i estiguin judicialment emancipats. Entre els requisits que es demanen hi ha la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya (HPO) i disposar d’uns ingressos situats dins dels barems que estipulen les bases.

PISOS ADQUIRITS DURANT L’ANY 2016

Els cinc pisos que es posen a disposició del jovent són de titularitat municipal. L’Ajuntament els va adquirir durant l’any 2016. Al llarg del 2017 i aquest 2018 els ha rehabilitat.

Els habitatges compten amb menjador, cuina, bany i dues habitacions dobles, la qual cosa permet una ocupació de fins a quatre persones.

Els arranjaments que s’hi han dut a terme han inclòs l’aïllament dels paraments i la substitució de finestres per tal de garantir un millor comportament energètic.

Leave a Reply

Your email address will not be published.