No hi ha cap obstacle jurídic a què l’Ajuntament de Parets del Vallès faci accessible el contingut de les sessions del Ple a tota la ciutadania mitjançant la seva difusió per mitjà d’internet o bé possibiliti que un grup municipal faci aquesta retransmissió per mitjans propis.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe elaborat pels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Parets arran de la petició de reprendre la retransmissió dels plens municipals formulada per part d’Ara Parets ERC. D’aquesta manera, aquest grup polític podrà tornar a emetre, en directe o en diferit, les sessions dels plens, tal com va succeir durant la primera part de la legislatura.

L’informe assenyala però que “el dret a la informació no és absolut i que decau en favor de la protecció de dades de caràcter personal, especialment protegides pel seu caràcter sensible (menors, salut de les persones, ideologia) o per referir-se a col·lectius (menors, víctimes de violència) i no s’ha procedit a declarar secret el debat i la votació del punt”.

En aquests casos i malgrat que la sessió no s’hagi declarat secreta, és convenient aturar la gravació fins que s’hagi acabat de tractar l’assumpte en qüestió o bé emetre fragments o elaborar un resum del debat, de manera que no s’afectin aquests drets personals.

L’informe serveix per esclarir algunes situacions kafkianes que s’havien produït en els darrers mesos en els plens municipals celebrats a l’Ajuntament de Parets, sobretot en l’apartat de preguntes del públic.

Des d’Ara Parets ERC van lamentar, en el seu moment, la gravació que determinats mitjans de comunicació i posterior emissió de les imatges de la interpel·lació que l’assessor de l’alcalde va fer contra el Grup Municipal Sumem Parets. Una gravació que mai s’hauria permès, seguint els mateixos criteris que des de fa anys segueix la ràdio municipal Rap 107, que atura la retransmissió en acabar l’apartat de precs i preguntes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.