Fa uns dies vam expressar el nostre posicionament incial davant de la proble- màtica que està generant la Ronda Sud. Compartim el malestar dels veïns que fa temps han decidit que ja n’hi ha prou. Quan aquestes persones es van instal·lar a l’entorn de la via, aquesta suportava gairebé 10 vegades menys trànsit que en l’actualitat.

Davant aquest problema de contaminació, soroll, dificultat de pas i risc pels vianants, és imperatiu buscar i trobar solucions estables. Demanem un pacte de ciutat per consensuar solucions. No estem disposats a que aquesta problemàtica, a un any de les eleccions, s’abordi com un campi qui pugui i una subhasta a veure qui promet més coses que després potser no podran ser realitat. No podem fer electoralisme amb un tema tan sensible.

Aquesta és una via competència de la Generalitat. Per aquest motiu és més important aquest pacte de ciutat: tots els nostres partits tenen representació al Parlament, que és qui controla l’acció del govern de la Generalitat. Per tant, ens hem de poder comprometre a que aquells acords a què arribem a Granollers els tras- lladarem a la nostra acció parlamentària.

No tenim clar del tot el soterrament: només resoldria el problema de la fractura entre barris i el soroll, però els vehicles seguirien circulant i generant contaminació. Caldria un estudi per estudiar-ne la viabilitat tècnica, sobretot econòmica. Creiem que les mesures més eficients passen per pacificar la via en el seu tram urbà per tal de reduir al mínim els vehi- cles de pas, i incrementar-ne la mobilitat de vianants en condicions de seguretat.

Hem de ser molt crítics amb l’equip de govern socialista. Han gestionat durant 36 dels darrers 40 anys aquesta ciutat. Són responsables directes de la seva planificació i de les problemàtiques que se’n deriven. Ara no poden fer com si això fos quelcom que acaba de ploure del cel i centrifugar, com sempre, totes les responsabilitats a les altres administracions.

Àlex Sastre

Grup Municipal PDeCAT-Demòcrates

Granollers

Leave a Reply

Your email address will not be published.