El pressupost de 2016 destina un total de 2.365.000 euros a inversions, d’entre les quals destaquen la construcció d’una sala polivalent a Can Luna, que actualment és un equipament municipal.

Altres inversions són la reforma de l’edifici de Can Mora, també municipal i que avui acull l’Agrupament Escolta, o la reurbanització del carrer Calàbria, que passarà a ser de plataforma única des de la Biblioteca fins al Forn del Sol. També s’incrementen les partides destinades al manteniment de la via pública.

Durant el 2016 és previst millorar el clavegueram del municipi, rehabilitar la coberta de La Doma i restaurar un talús del riu Congost al seu pas pels Pinetons. Altres actuacions pressupostades són la instal·lació de desfibril·ladors al municipi o l’arranjament d’habitatges de gent gran.

Leave a Reply

Your email address will not be published.