unitat mòbilCardedeu compta amb una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat durant un mes i mig aproximadament. Ara està estacionada al carrer Sabadell, entre Acàcies i l’avinguda Diumé, i abans havia estat durant un mes i mig al carrer Manuel Raspall, davant de l’escola Les Aigües.

La unitat mòbil ha estat sol·licitada per l’Ajuntament amb l’objectiu de conèixer la qualitat de l’aire de manera directa al nostre municipi i avaluar l’impacte de determinades emissions atmosfèriques. Amb aquestes dades es podrà quantificar el grau de contaminació atmosfèrica en un indret i un temps determinat.

Les unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica són vehicles equipats amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics i sensors per a les variables meteorològiques. Complementen l’abast de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), ja que permeten fer campanyes de mesuraments directes dels nivells de qualitat de l’aire en llocs on no hi ha vigilància de la xarxa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.