La sessió extraordinària celebrada dijous 25 de juny va aprovar amb els vots favorables de l’equip de Govern (MxV-ERC i CiU) i en contra de l’oposició (iVall i Gent de Vallromanes), destinar a inversions 450.050 euros dels 652.588,46 del romanent lliure de tresoreria corresponent a la liquidació pressupostària del 2014. La previsió inicial del pressupost per a inversions amb el romanent de liquidació del 2014 era de 200.000 euros.

Les actuacions previstes són:

 • Línia de vida segona fase
 • Estructura penjador
 • Adquisició tractor
 • Xapa protecció instal·lacions terrat Casal
 • Biotrituradora
 • Adequació camí d’Alella
 • Enllumenat carrer Vista Alegre
 • Instal·lacions wifi
 • Camí escola-La Joiosa
 • Sanitaris Pista coberta
 • Rampa camp de futbol
 • Inversions ZEM
 • Mesures seguretat viària
 • Estalvi energètic
 • Reasfaltatge de carrers i voreres
 • Camió brigada
 • Clavegueram carrer Salvador Dalí
 • Casal de joves

Leave a Reply

Your email address will not be published.