Amb els set vots favorables de l’equip de govern (MxV-ERC i CDC) i sense que els grups de l’oposició (iVall i GdV) volguessin expressar el sentit del seu vot, el Ple de Vallromanes ha aprovat aquest dijous en sessió extraordinària el pressupost municipal inicial per al 2016. La proposta econòmica aprovada recull una previsió de 3.585.307,28 euros en ingressos i de 3.584.705,97 euros en despeses.

Segons el govern municipal, el pressupost per al 2016 es caracteritza per un increment dels recursos en drets socials i de desenvolupament social, cultural i econòmic. Les regidories de Serveis Socials i Gent Gran, Joventut, Ensenyament i Mobilitat incrementen els recursos respecte de la previsió de liquidació de 2015.

Serveis Socials i Gent Gran ha previst una partida de 107.300 euros per a aquest 2016 (l’executat de 2015 va ser de 94.146,05 euros) per a activitats de la gent gran, teleassistència o el Pla de drogodependències, entre altres.

Una de les prioritats d’aquest mandat, segons destaca l’equip de govern, és millorar la mobilitat en transport públic. Així, la regidoria d’aquesta àrea augmenta els recursos dels 15.932,81 euros del 2015 als 26.050 euros previstos per al 2016. Entre les accions de futur més destacades, cal mencionar la posada en funcionament d’un autobús que connecti Vallromanes amb l’estació de tren de Montmeló i l’augment de la freqüència de viatges dels autobusos Vallromanes-Vilanova-Granollers.

La regidoria de Joventut incrementa la despesa en prop de 7.500 euros (dels 26.546,85 euros executats el 2015 als 34.000 euros de 2016) per l’obertura del Casal de Joves. I per la seva banda, Ensenyament preveu 439.990 euros, un import que supera la previsió de l’executat de 2015 (380.527,54 euros), bàsicament per l’ampliació de la plantilla de professorat a l’Escola Bressol.

REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Els ingressos previstos en concepte de taxes i impostos augmenten per la reactivació de l’activitat econòmica (per la previsió de més ingressos amb l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i Activitats Empresarials). El rebut dels impostos de Béns Immobles (IBI) i de Vehicles de tracció mecànica es mantenen.

El document econòmic també recull una previsió de 335.500 euros en inversions (entre elles, el Centre de Dia i Casal de la Gent Gran), dels quals 301.828,40 euros són subvencionats.

Les inversions més destacades previstes són:

  • Centre de Dia i Casal de la Gent Gran: 285.000 euros.
  • Pla director del Castell de Sant Miquel: 10.000 euros.
  • Restauració de la Riera: 23.000 euros.
  • Material tècnic de Medi Ambient: 500 euros.
  • Wifi al Casal, projector pantalla i equips informàtics: 5.200 euros.
  • Governació: adquisició de vehicles i geolocalitzadors: 6.500 euros.
  • Millora de parcs infantils: 5.300 euros.

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.