La CUP valora el Pla de xoc 2016 de Granollers

“Dimecres 16 de febrer el Govern de Granollers va donar a conèixer el Pla de Xoc per a la ciutat al Consell Econòmic i Social. Durant la sessió vam exposar el nostre rebuig a la manera de fer del govern, ja que entenem que la proposta hauria d’haver estat comunicada prèviament als representants del Consell, d’acord amb el principi de transparència i per tal de garantir el dret a la participació i a la informació.  Des de la nostra manera d’entendre la participació considerem que el més apropiat hauria estat facilitar prèviament el document per tal que les entitats hagèssin disposat de la possibilitat d’estudiar la proposta de manera col·lectiva abans de l’aprovació en la sessió del Consell.

Davant l’aprovació del Pla de Xoc 2016 volem fer les següents valoracions:

  1. Aquest serà el cinquè Pla de Xoc projectat a Granollers. Els plans anteriors han demostrat la incapacitat per capgirar les xifres de pobresa i exclusió social a la nostra ciutat. És evident que el Pla de Xoc per si sol és un instrument insuficient de caràcter pal·liatiu. Per aquest motiu hem reclamat que s’integri el Pla de Xoc en un Pla d’inclusió social, que tingui per objectiu esmorteir les desigualtats socials.
  2. Una planificació eficaç requereix d’un coneixement profund de la realitat social. Per aquest motiu hem reclamat que en comptes de dissenyar el Pla de Xoc 2016 partint de la versió anterior, es procedeixi a una avaluació diagnòstica de la situació actual, en la que s’identifiquin les necessitats i demandes de les granollerines i granollerins i es valorin el conjunt de potencialitats que té el nostre teixit econòmic i social.
  3. Actuacions que a priori semblen neutres i no sexistes, poden tenir un diferent impacte en les dones i en els homes, per aquest motiu hem proposat també que aquesta anàlisi es realitzi des d’una perspectiva transversal. Entenem que per tal d’avançar cap a una veritable igualtat entre dones i homes, és necessari avaluar l’impacte de gènere des del moment de la diagnosi fins a la valoració de resultats.

Des del coneixement que trencar amb les dinàmiques de funcionament és un objectiu a llarg termini, i amb la voluntat d’arribar a acords vam presentar un seguit de propostes de caràcter pragmàtic, basant-nos en el Pla de Xoc aprovat el 2015. Lamentem que tot i el possibilisme de les nostres propostes només una d’elles hagi estat incorporada al Pla de Xoc 2016, en concret la que fa referència a incorporar en el títol sobre ajuts a persones emprenedores la creació de cooperatives”.

Assemblea de la Crida per Granollers-CUP

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *