Vilalba_SaserraLa Diputació ha realitzat el Pla inicial dels equipaments municipals de Vilalba Sasserra, un instrument que ha de servir per fer-ne la seva avaluació i estat de conservació, les actuacions necessàries per mantenir l’edifici en condicions d’ús acceptables i la gestió eficient d’aquest manteniment. El treball va ser lliurat divendres pel diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, a l’alcalde, Joan Pons, a l’ajuntament de Vilalba Sasserra.

L’estudi inclou les set instal·lacions municipals que actualment estan donant servei a la població, i que es troben en diferents estats de conservació i manteniment. Gràcies a aquest estudi, l’Ajuntament disposa d’un document que li permetrà planificar les inversions en manteniment, allargar la vida útil dels edificis i les seves instal·lacions, donar un millor servei a l’usuari, garantir la seguretat de les instal·lacions, disposar d’uns equipaments més respectuosos amb el medi ambient i disminuir les despeses de manteniment.

El treball preveu que el cost de totes les actuacions de manteniment correctiu previstes a realitzar entre el 2016 i el 2020, en el conjunt  d’equipaments municipals, és de 46.470 euros. Així, l’estudi determini la priorització en el temps d’aquelles actuacions que cal fer, d’una banda, perquè l’edifici funcioni correctament, és a dir, actuacions de manteniment correctiu i de l’altra, per mantenir-lo en bon estat de conservació, donant indicacions sobre el manteniment preventiu i els contractes externs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.