Signatura del conveni. (Foto: Ajuntament)

Signatura del conveni. (Foto: Ajuntament)

L’empresa Viver de Bell-lloc realitzarà els propers quatre anys la neteja del verd urbà de la Garriga. Així ho contempla el contracte que es va signar el 17 de juny passat.

Els treballs de neteja dels espais verds comprenen la retirada de qualsevol tipus de restes o residus que es trobin als espais verds i a l’arbrat viaria del poble amb escombrat manual o mitjans mecànics.

El buidat de papereres, l’eliminació dels fruits caiguts dels arbres i la neteja de les zones de sauló són altres dels treballs que portarà a terme l’empresa.

Viver de Bell-lloc també s’encarregarà de la neteja i recollida de deposicions dels animals i la neteja dels pipicans o espais habilitats per a gossos.

Properament, es preveu que s’adjudiqui el contracte de jardineria.

Leave a Reply

Your email address will not be published.