Aquesta setmana ha començat la retirada de pins caiguts i trencats i de les brancades dels terrenys municipals de Torre Negrel afectats per les ventades del 9 de desembre. L’espai afectat inclou el recorregut del Camp de tir amb arc i es troba a cavall entre dos espais municipals: una zona d’equipaments de 2,6 hectàrees i una zona verda de 8,1 hectàrees.

L’empresa encarregada retira les restes vegetals per triturar-les. L’Ajuntament recomana als propietaris de zones forestals afectades que optin per accions que permetin donar un ús a la massa forestal malmesa, ja sigui a través de la reutilització com a combustible natural o facilitant la incorporació dels nutrients de la brancada en descomposició sobre el sòl.

Previ a l’inici dels treballs per part de l’empresa hi ha hagut una actuació sobre la zona a càrrec de la Brigada Municipal i de l’Associació de Tir amb Arc de Caldes. L’entitat esportiva calderina va col·laborar en la neteja de la zona boscosa de Torre Negrell reservada a ús esportiu des de l’any 2012. La Brigada Municipal, per la seva banda, ha estat treballant en aquest espai i en altres de titularitat municipal afectats per la ventada del 9 de desembre.

La col·laboració d’Ajuntament i Associació de Tir amb Arc va servir per fer una primera actuació d’emergència que va consistir en alliberar i netejar els accessos i garantir així les mínimes condicions de seguretat en cas d’incendi. També han estat fent una neteja general de les zones de menys risc. A l’empresa li pertoquen, per tant, les feines que requereixen maquinària i personal especialitzat.

L’Ajuntament agraeix a l’Associació de Tir amb Arc la seva implicació i les hores dedicades a la recuperació de la zona boscosa de Torre Negrell.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.