A finals de gener han començat les obres del Projecte d’accessibilitat a la ruta patrimonial i turística del passeig de la Riera, entre el pont de Can Rius i la plaça del Molí de l’Esclop. Aquesta obra forma part d’un projecte general de recuperació de la llera de la Riera de caldes al seu pas pel nucli urbà i inclou la instal·lació d’un ascensor i millores en el tram afectat.

Simulació de l'ascensor del projecte d'accessibilitat de la Riera.

Simulació de l’ascensor del projecte d’accessibilitat de la Riera.

En la roda de premsa celebrada divendres al matí, l’alcalde, Jordi Solé, i el regidor d’Urbanisme, Vicenç Personat, han explicat que l’obra facilitarà l’accés a tots els usuaris a una zona recentment remodelada que s’ha convertit en un element de gran interès turístic, patrimonial i paisatgístic. Per això s’està instal·lant un ascensor que connecta els dos nivells del marge de la Riera des del pont de Can Rius.

Les tasques inclouen altres millores en l’entorn, com ara la neteja del terreny, la pavimentació amb lloses de formigó, la instal·lació d’una paperera, l’enllumenat del tram, la reparació del muret del pont de Can Rius i la neteja de plantes, herbes i el sanejament del sauló del paviment d’aquest mateix pont.

Tot plegat té una durada aproximada de tres mesos, un àmbit d’actuació de 184,21m² i un cost de 111.196,12 euros.

El projecte general de recuperació del passeig de la llera de la riera comença a l’alçada del safareig de la Portalera i actualment acaba a l’alçada de la plaça del Molí de l’Esclop. L’Ajuntament té per objectiu continuar el projecte fins arribar al pont Romànic.

RECUPERACIÓ DE LA RIERA

El projecte d’accessibilitat al passeig de la Riera té lloc en un entorn sorgit durant l’execució del projecte de millora del passeig de la Riera que ha fet l’Ajuntament en el marc del Pla de Barris, que promou la Generalitat de Catalunya. Les dues primeres fases del projecte va configurar un tram de recorregut per al vianant resseguint la llera de la Riera de Caldes que comença al safareig de la Portalera i que culmina en la plaça del Molí de l’Esclop.

Tot plegat va redescobrir un conjunt on es barregen elements naturals i patrimonials de gran bellesa i que esdevenen un nou atractiu en el marc del centre històric. En concret, l’obra ha suposat la recuperació de quatre testimonis arquitectònics de la història de Caldes: el safareig dels Calciners, l’accés a la Capella de Santa Susanna, el Molí de l’Esclop i la Muralla Medieval.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.