Gràcies a un acord amb CaixaProinfancia,  l ‘Associació Eduvic  i l’Associació Reir, l’Ajuntament de Canovelles podrà oferir el servei de teràpia individual i familiar a 27 famílies.

El programa està concebut com un servei per abordar les dificultats relacionals que afecten el benestar emocional i relacional de les famílies. La Platarforma Cruïlla  de l’Associació Eduvic i l’Associació Reir desenvoluparan amb les famílies dels nens i nenes, atesos als serveis socials de Canovelles, programes terapèutics i socioeducatius que promoguin processos d’abordatge i superació de les dificultats relacionals i l’exercici d’una parentalitat positiva i eficient.

Els serveis  que  s’ofereixen pretenen donar suport complementari al treball que realitzen els professionals de la xarxa local. En aquest sentit, té la finalitat d’intervenir en un aspecte o aspectes concrets del cas, sota un objectiu consensuat amb el professional referent del cas. El terapeuta treballarà a partir de l’encàrrec del professional i si sorgeixen altres qüestions a treballar es coordinarà amb el referent del cas.

El treball es realitza a partir del model de teràpia familiar socioeducativa, posant l’accent en las capacitats que tenen les famílies per abordar i superar les seves dificultats i, també, potenciant un treball en xarxa i coordinat entre els professionals.

Leave a Reply

Your email address will not be published.