Segons un estudi fet per la Diputació de Barcelona, al cap de tres anys la taxa de supervivència de les empreses creades l’any 2011 assessorades pel servei de suport a persones emprenedores de Cardedeu és del 69,4%, xifra superior a la mitjana de la comarca, que és del 52,8%.

L’any 2011 es van crear 27 empreses a Cardedeu amb el suport del servei de creació d’empreses, ubicat al CSETC, de les quals 24 han estat analitzades en aquest estudi de la Diputació. De les persones emprenedores entrevistades, el 75% manté en funcionament l’empresa creada al 2011, i tenen de mitjana 4,4 treballadors, si bé el 44,4% d’elles té només una persona empleada.

El 33,3% d’aquestes empreses ha facturat menys de 50.000 euros en l’últim any, mentre que un 16,7% ha facturat entre 50.000 i 100.000 € i un 22,2% més de 100.000  euros. A més, el 72,2% diu que l’empresa té bones perspectives de cara a l’any vinent, mentre que un 5,6% les considera dolentes.

Pel que fa a les sis empreses tancades, tres van clausurar la seva activitat per motius econòmics. Quatre de les sis persones propietàries no tenen previst emprendre un nou negoci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.