Durant aquesta setmana, l’Ajuntament de Mollet està treballant per convertir el carrer de Pamplona  en carrer per a vianants. Amb aquesta acció es pretén augmentar les zones per a vianants al centre de la ciutat, tot donant continuïtat a l’actuació iniciada amb els carrers de Granada i Francesc Cambó.

Igual com es va fer en els carrers de Granada, Francesc Cambó i Francesc Macià, la vianalització del carrer de Pamplona (entre la rambla Nova i Gaietà Vínzia) es farà sense necessitat d’obres. L’actuació consisteix en modificar la senyalització, instal·lar pilones que impedeixen el pas dels vehicles i col·locar jardineres i mobiliari urbà (com paperers i bancs) per tal que la via es converteixi en un espai agradable i segur per als vianants.

De moment, aquesta actuació serà temporal. Segons l’acollida que tingui entre el veïnat i la ciutadania, l’Ajuntament valorarà la conversió definitiva del carrer en espai per als vianants.

Amb aquesta mesura, es dóna continuïtat a la vianalització dels carrers de Granada i Francesc Cambó amb l’objectiu de potenciar els desplaçaments a peu i ampliar la zona per a vianants al centre de la ciutat, tot recuperant un espai públic per a ús ciutadà entre dues zones comercials importants: la rambla Nova i el carrer de Gaietà Vínzia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.