La sentència judicial és prou clara: ha de restituir-se la legalitat urbanística alterada per una obra il·legal i clandestina. Però la realitat és molt diferent: el regidor d’Esports de les Franqueses, José Ramírez Alaya (CiU), ha enderrocat només una part de la construcció que va fer entre els anys 2002 i 2003, mentre era regidor de Promoció Econòmica, per cobrir el pati de casa seva per poder disposar d’un arxiu al darrere del seu negoci de gestoria, situat en els baixos del seu domicili particular. Els treballs de l’enderroc parcial es van iniciar el 15 de juliol i, un parell de dies més tard, es van aturar inexplicablement. El resultat és que una part de la irregularitat segueix en peu.

Com ja va avançar Setdies.cat el 28 de maig passat, l’alcalde de les Franqueses va signar el dia 19 d’aquell mateix mes un decret (el número 385/2014) pel qual requeria al seu company de partit per a què, “en el termini màxim de dos mesos”, i sota la supervisió directa d’un tècnic, procedís “a l’enderrocament del forjat construït en el pati ubicat en el carrer Menorca, número 18, restaurant la realitat física alterada”. Francesc Colomé (CiU) va actuar així obligat per la sentència judicial que ordena l’enderroc de l’obra, i alguns optimistes van pensar que, d’aquesta manera, es posaria punt final al conflicte. Però no ha estat així: sembla que la raó ha estat de part d’aquells que pensaven que l’ordre era “simplement una estratègia populista”.

Tenint en compte l’estat actual de la construcció, els treballs no han estat supervisats per part de l’Ajuntament, ja que les parets laterals segueixen en el seu lloc i no han estat enderrocades. A més d’un incompliment de la sentència i del decret de l’alcalde, els murs continuen vulnerant la legalitat urbanística, trenquen l’harmonia visual dels patis interiors del grup de cases unifamiliars i provoquen molèsties als veïns més immediats, especialment al de davant seu que queda arraconat.

Les diferències entre els murs que separen uns patis dels altres són evidents: La paret groga de més de tres metres d’altura impedeix veure el que hi ha a l’altra banda.

NI ENDERROC TOTAL, NI SANCIONS COBRADES

Ramírez Alaya va fer la construcció sense permís, a esquena de l’Ajuntament i contravenint la legalitat urbanística del municipi, que prohibeix obres similars en el sector d’habitatges unifamiliars. L’Administració local va tenir coneixement de l’actuació quan el polític convergent va sol·licitar la llicència d’activitats, cosa que no va fer quan l’obra va finalitzar sinó temps després per poder-se beneficiar de la possible prescripció dels fets.

No és la primera vegada que des de l’Ajuntament s’emet un decret de les mateixes característiques que el que recentment ha signat Colomé. Durant la passada legislatura, amb el PSC al capdavant del govern municipal, Ramírez Alaya ja va ser objecte de diversos escrits declarant il·legal l’obra que havia fet als baixos de casa seva i ordenant el seu enderroc, i fins i tot multes coercitives que pugen a milers d’euros i que l’Administració local no ha arribat a cobrar mai.

L’Ajuntament va imposar José Ramírez un total de 4.500 euros en multes coercitives. Si l’advertència que cada quinze dies tindria una nova sanció per la mateixa quantitat no va quedar en un no res, i aquestes s’han anat produint realment, l’import total superaria amb escreix els 30.000 euros als quals es refereixen algunes fonts. Només entre el 20 de maig de 2010 i el final de la legislatura, el juny de 2011, el convergent hauria acumulat una quantitat important de diners per aquest motiu, però no consta enlloc que hagi pagat ni un sol euro, ni tampoc que l’equip de govern d’aleshores continués aplicant la mesura més enllà de la cinquena.

UPLF DEMANA LA RESTITUCIÓ DE LA LEGALITAT

Unió de Pobles de les Franqueses (UPLF) ha registrat avui mateix a l’Ajuntament de les Franqueses un escrit en què demana a l’alcalde que, “com a màxima autoritat” del municipi, “faci complir en la seva totalitat la sentència judicial d’enderroc, de manera que la construcció recuperi el seu estat original”. En la seva instància, la formació també fa referència al decret d’alcaldia signat pel mateix Colomé i destaca que, “esgotat el termini que se li va concedir, l’enderrocament només s’ha realitzat parcialment”.

UPLF també demana a l’alcalde que apliqui “les mesures sancionadores oportunes per l’incompliment del decret” i que, en cas que Ramírez Alaya no procedeixi “a l’enderrocament total, siguin els tècnics municipals els que ho portin a terme i, posteriorment, s’exigeixin els costos al regidor infractor”.

La formació recorda Colomé que “encara està pendent d’execució el cobrament de les multes que se li van imposar durant el mandat de l’anterior alcalde, Esteve Ribalta. Que se sàpiga, en cap moment han estat abonades o condonades”. En aquest sentit, demana a l’alcalde que “faci complir el Codi Ètic del seu partit [CiU] pel que fa a qui cometi actes il·legals; en aquest cas hi ha dues sentències condemnatòries, motiu pel qual és encertat dir que el regidor José Ramírez Alaya ha estat condemnat”.

No és la primera vegada que la formació presenta un escrit en aquest sentit. El 28 de maig passat ja va demanar Colomé que, transcorregut el termini de dos mesos, fos l’Ajuntament qui enderroqués d’ofici l’obra, que en cap cas es contemplessin les multes econòmiques com a alternativa i que es quantifiqués l’import total de les sancions imposades a Ramírez en el seu moment (900 euros cada 15 dies) per tal que, des de l’Administració local, “s’activin els mecanismes necessaris per a procedir al seu cobrament efectiu pel procediment que es consideri més oportú”.

“Tot això –afegien des de la formació– amb l’objectiu de restituir la legalitat urbanística alterada per una obra il·legal i il·legalitzable realitzada fa anys per un regidor de CiU, i la defensa dels interessos generals de les Franqueses”.

El regidor Ramírez enderroca només part de l'obra il·legal
10Overall Score
Reader Rating: (1 Vote)
10.0

Leave a Reply

Your email address will not be published.