fletxa_contraria_20140918[1]Abans de començar les obres de remodelació de la plaça Espanya de Bellavista, l’Ajuntament ens va fer arribar als veïns una carta per informar-nos de com es faria l’obra: bàsicament en tres fases i en què consistiren aquestes. També adjuntaven dues fotos aèries de la plaça i els seus voltants, a on es detallaven les fases, els canvis de circulació que hi hauria, el lloc a on es situarien les parades de bus i les reserves d’estacionament amb temps limitat i zones de càrrega i descàrrega. Tot això mol ben especificat amb fletxes de color groc pels nous sentits de circulació i places d’estacionament i descàrrega també pintades del mateix llampant color groc.

Però es veu que el pressupost de pintura groga, tan sols n’hi havia pels pamflets explicatius. Perquè varen començar les obres, es varen col·locar tanques que limitaven l’espai i senyals indicatives i prohibitives verticals enganxades aquestes tanques, però cap senyalització a l’asfalt, com és fa a totes les obres amb pintura groga, que representen el que és vigent i substitueixen les senyals antigues de pintura blanca. I així ens trobem que quan hem passat el pont i ens dirigim cap al carrer Barcelona o Girona, traspassem una contínua blanca i encarem unes fletxes en direcció contrari a la que anem. Amb el senzill que hauria estat, abans de tancar la circulació pel cantó sud de la plaça, haver pintat una discontínua groga d’amunt la contínua blanca i una fletxa en sentit contrari groga d’amunt la blanca al cantó nord.

zona_decàrrega20140918Però això no és tot, per senyalitzar les zones de càrrega i descàrrega, que en aquest cas hauran de durar tot el temps de les obres: uns sis mesos, i personalment crec que algunes haurien de continuar un cop acabades, s’ha optat per posar dues tanques espaiades amb cinta policial a la vorera. Que no poden estar arran de la vorada, per permetre la descàrrega dels camions de repartiment i per tant es situen al mig de la vorera, i si s’hi aparca un vehicle al davant, les tapen i no es veuen. La solució eficaç i lògica és tan senzilla, que fa mandra dir-la: és fer les coses com s’han de fer , senyal vertical i delimitació de la plaça amb ratlles grogues, no cal pintar tota la plaça de color groc, com a les fotos aèries.

Bus_amb_ratlla_pintada_20140918[1]Les parades de bus són encara un major despropòsit. Al principi es va limitar al situar-hi el pal indicatiu. Amb la qual cosa la immensa majoria de vegades el bus para al mig del carrer amb l’inconvenient que representa pels usuaris, la majoria gent gran. Ara que el pàrquing de l’estació es lliure, no hagués costat res agafar més espai, per permetre que el bus es pogués apropar a la vorada i facilitar l’accés dels viatgers. Nota curiosa després de veure’m fer algunes fotos a la parada del carrer Barcelona, es va pintar una ratlla groga arran de la vorada, per mi insuficient i finalment s’ha retirat en contenidor de la cantonada, que dificultava l’estacionament.

pas_perillos[1]Per acabar, si es fa una nova plaça per facilitar la mobilitat de la gent, s’hagués pogut començar per facilitar-la durant les obres, les tanques que s’han fet servir estúpidament per marcar les places de descàrrega, podien servir per crear una vorera protectora al cantó oest de la plaça des del pas de vianants del cant nord a la vorera del sud.

 

Per tant, un suspens a l’empresa, però per descomptat també als tècnics de l’ajuntament per no preveure i exigir-ho i a la guàrdia urbana per no detectar-ho. Però el major suspens als regidors d’urbanisme, governació i serveis i per descomptat al senyor Alcalde, el principal responsable. Ara bé, també crec que la ciutadania, també tenim la nostra responsabilitat, aquestes coses no les hauríem de permetre, cal denunciar-les i fer-les públiques. Sí, “mea culpa”, aquest escrit s’hauria d’haver fet fa quatre setmanes.

Joan Peypoch Fochs. Veí del carrer Aragó.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.