El grup Municipal d’ERC-Acció Granollers (RCAT, Gi i JERC) ha presentat les seves propostes pel Pla de Xoc 2015, que s’ha d’aprovar al Ple del pròxim 23 de desembre.

Entre les propostes republicanes, destaca destinar una part dels plans d’ocupació a la creació de cooperatives. Pep Mur, portaveu d’ERC-Acció Granollers, creu que és important assegurar que passats els sis mesos que dura el pla d’ocupació, els beneficiaris puguin seguir desenvolupant una activitat que els generi ingressos. Actualment, els plans d’ocupació només garanteixen un sou durant mig any, “mentre que una cooperativa podria tenir continuïtat”.

En matèria d’Ocupació i Emprenedoria, ERC-Acció Granollers ha tornat a reivindicar la creació d’una Oficina Pública de defensa dels petits empresaris per evitar possibles abusos de l’administració i donar suport per fer front a Hisenda, i estudiar la possibilitat de crear la figura del mediador financer, la funció de la qual serà l’acompanyament als autònoms i petits empresaris davant les entitats financeres.

HABITATGE GESTIONAT PER LA PAH

Respecte a temes d’habitatge, el grup republicà ha proposat que la partida destinada a ajudes en aquest àmbit siguin gestionades per la PAH mitjançant un conveni de col·laboració. A més, proposa incloure una partida per posar en marxa mecanismes per facilitar una segona oportunitat a les famílies que, arran l’actual situació econòmica, han perdut el seu habitatge habitual. “Es tracta d’ajudar a aquestes famílies a reiniciar l’adquisició d’un nou habitatge de lloguer a Granollers, subvencionant despeses de mudances, de gestió per donar d’alta o canviar el titular en el contracte de subministraments bàsics, o per subvencionat l’assegurança d’impagaments al accedir a un nou habitatge de lloguer”, expliquen des del partit.

Mur també ha demanat que s’impulsi la ja existent Borsa de mediació per al lloguer social, buscant fórmules de lloguer solidari per a famílies amb pocs recursos econòmics que permeti als propietaris beneficiar-se d’una sèrie d’avantatges com podria ser una bonificació en el IBI o una subvenció per pagar assegurança de l’habitatge.

POBRESA ENERGÈTICA

Les propostes al Pla de Xoc 2015 d’ERC-Acció Granollers també inclouen dues accions relacionades amb la pobresa energètica. Per una banda, la creació de bugaderies públiques adequant un espai en els centres cívics, un servei que podria ser gestionat per una cooperativa. I, per l’altra, promoure l’estalvi energètic entre les famílies que viuen situacions econòmiques greus, com a mesura per tractar de reduir l’import de la factura de la llum, de l’aigua o del gas. Es proposa així que una sèrie d’agents energètics facin una auditoria energètica a aquestes famílies per proposar pautes pràctiques i efectives per reduir la despesa.

ERC-Acció Granollers proposa que l’Ajuntament financiï el cost d’algunes de les possibles accions per ajudar aquestes famílies, com ara canvis massius de bombetes o la reparació d’aparells i cablejats. A més, amb la possibilitat que aquests agents energètics siguin voluntaris formats pel servei de Medi Ambient de o que siguin plans d’ocupació.

Leave a Reply

Your email address will not be published.