L’Ajuntament de Granollers destina de nou un milió d’euros a mesures d’ajut social i promoció econòmica per fer front a la crisi. Dins les accions proposades pel Consell Econòmic i Social de Granollers per a aquest 2015 hi ha dues novetats: la dotació de 20.000 euros per pagar despeses de subministrament a famílies amb manca de recursos; i un nou servei de suport psicològic per a infants i adolescents en situacions de risc. Amb aquest quart pla de xoc, l’Ajuntament de Granollers haurà invertit un total de 4,5 milions d’euros des de 2012 en aquests tipus d’actuacions.

HABITATGE I EMERGÈNCIA SOCIAL

Pobresa energètica: 20.000 €

Actuació nova destinada a combatre les situacions específiques de manca de recursos de les famílies per fer front al pagament de les despeses de llum i/o gas, aigua, etc.

Sosteniment de la llar: 40.000 €

Ajuts per atendre les despeses urgents relacionades directament amb la continuïtat de les famílies a les llars (pagament de lloguer, comunitat de veïns, etc.)

Oficina d’Intermediació Hipotecària

Es donarà continuïtat al conveni signat amb el Col·legi d’Advocats de Granollers per a l’assessorament legal a les persones i famílies en situació de risc residencial, en el marc del Pla d’acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris, aprovat en data 29 de gener de 2013 pel Ple de l’Ajuntament. La despesa derivada d’aquesta actuació és de 8.500 €, que es finança amb el pressupost ordinari de l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Pisos d’acollida d’urgència

L’Ajuntament continua posant a disposició dels serveis socials municipals els dos habitatges per a l’allotjament urgent i temporal de famílies. La rehabilitació d’aquests habitatges per a aquesta finalitat va ser una de les mesures extraordinàries dels plans de xoc de 2012 i 2013.

FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Plans d’ocupació de 6 mesos de durada: 593.500 €

Nova edició, amb la col·laboració i suport del Servei d’Ocupació de Catalunya, d’un pla d’ocupació local per contractar persones aturades per portar a terme serveis d’interès general. El nombre de persones a contractar, amb els mateix salari que en les darreres edicions, serà aproximadament de 70, en funció de la seva categoria. La gestió d’aquest pla d’ocupació anirà a càrrec de Granollers Mercat. Els projectes es destinaran, com els darrers anys, a fer serveis de manteniment de la via pública, dels equipaments i dels parcs i jardins, i una part a donar suport administratiu i tècnic als diversos programes municipals i, en concret, al foment de l’emprenedoria i de l’economia cooperativa.

A més, com a novetat, el pla d’ocupació de 2015 destinarà el 7 % dels contractes a persones amb discapacitat.

Empreses que contracten joves i persones majors de 45 anys residents a Granollers: 90.000 €

Es mantindran les mateixes bases de la subvenció que el 2014, però l’import de la subvenció per a un contracte laboral serà de l’equivalent a vuit mensualitats de l’import del Salari Mínim Interprofessional (SMI) mensual publicat per a 2014, condicionat a una durada mínima del contracte de 12 mesos. La dotació inicial permet subvencionar 16 contractes.

BEQUES I AJUTS A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Menjador i ajuts socials: 44.000 €

Ajuts destinats a ampliar el nombre d’alumnes beneficiaris del subsidi del cost de menjador i, especialment, als casos de major necessitat proposats pels equips de serveis socials i detectats al llarg del curs.

Escoles bressol: 50.000 €

Ajuts destinats a garantir l’accés al servei en cas de necessitat social.

Beques esportives

Es donarà continuïtat a aquests ajuts per facilitar la pràctica d’activitats esportives. El crèdit està previst al pressupost ordinari de l’Ajuntament, per import de 14.000 €.

Compra de material escolar i de llibres: 30.000 €

Subvenció als centres educatius per comprar llibres, material escolar i altres despeses.

Suport psicològic a la infància i a l’adolescència: 21.500 €

Contractació de serveis professionals d’atenció psicològica que puguin atendre a infants i adolescents en situació de risc de famílies proposades pels equips dels serveis socials municipals.

SUBVENCIONS A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Iniciatives empresarials: 25.000 €

Es proposa aprovar les mateixes bases de la subvenció que el 2014. Es finança el 100 % dels cost dels interessos dels préstecs atorgats a projectes de Granollers que han estat acompanyats per Granollers Mercat, fins a un capital de 25.000 euros.

Autoocupació de persones desocupades: 40.000 € 

Es proposa aprovar les mateixes bases de la subvenció que l’any 2014, destinades a persones desocupades que es donin d’alta en el règim especial del treball autònom per iniciar un negoci propi. Es podran finançar les despeses directament relacionades amb l’inici de l’activitat econòmica, com quotes del RETA, taxes, informes, registres i tràmits, fins a una quantitat màxima per persona de 2.500 euros.

ACCIONS DE FORMACIÓ

Formació a joves sense l’ESO: 15.000 €

Acció formativa, de caràcter instrumental, adreçada a un màxim de 10 alumnes que no han acreditat l’ESO i que no poden accedir als programes de qualificació professional inicial, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i/o el retorn al sistema educatiu.

SUBVENCIÓ A ENTITATS

Subvencions nominatives a entitats sense finalitat de lucre, dedicades a pal·liar els efectes de la crisi en els més desfavorits:

Creu Roja: 10.000 €

APADIS: 6.000 €

El Xiprer: 15.000 €

LES REACCIONS POLÍTIQUES

D'esquerra a dreta, els portaveus municipals: ICV-EUia, Josep Casasnovas; CiU, Àlex Sastre; l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral; la regidora de Promoció Econòmica, Andrea Canelo; Acció Granollers, Pep Mur i Partit Popular, Fermí Gutiérrez que han consensuat el 4t. Pla de xoc municipal contra la crisi.

D’esquerra a dreta, els portaveus municipals: ICV-EUia, Josep Casasnovas; CiU, Àlex Sastre; l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral; la regidora de Promoció Econòmica, Andrea Canelo; Acció Granollers, Pep Mur i Partit Popular, Fermí Gutiérrez que han consensuat el 4t. Pla de xoc municipal contra la crisi.

Josep Mayoral (Alcalde): “El Pla de xoc és una de les marques de la ciutat”. “Si el romanent de tresoreria torna a ser positiu s’aplicarien més diners al Pla de xoc i s’obriria una nova tanda de consultes amb el Consell Econòmic i Social per veure on s’apliquen”.

Àlex Sastre (CiU): “Valorem que és el 4t Pla de xoc consecutiu. Té un cert mèrit un acord ampli de tots els grups municipals. No és un Pla de xoc del govern, és un Pla de xoc de la ciutat”.

Fermí Gutiérrez (Partit Popular): “Queda molt per fer però anem pel bon camí”

Josep Casasnovas (ICV-EUia): “Seria bo que hi hagués un compromís dels grups municipals perquè el Pla de xoc continuï en el proper mandat, governi qui governi”

Pep Mur (Acció Granollers): “El Pla de xoc és un acte de solidaritat cap als ciutadans que ho estan passant malament”

Andrea Canelo (regidora de Promoció Econòmica): “És un Pla de xoc treballat i consensuat amb tothom, amb els grups polítics, sindicats, patronal…”

2 Responses

  1. Manel F.

    Es una pena que su discípulo y alcalde de les Franqueses no le copie iniciativas como ésta. Señor Mayoral, ayúdenos a sobrevivir al desgobierno de su jefe de Recursos Humanos.

    Respon

Leave a Reply

Your email address will not be published.