L’Ajuntament de Granollers ha imposat quatre multes coercitives per tenir habitatges buits durant més de dos anys a Renthabitat Penedès, societat lligada a la desapareguda Caixa Penedès, absorbida per BancSabadell. L’import de cadascuna de les multes és de 5.000 euros.

L’Ajuntament destinarà l’import total, 20.000 euros, a ajuts lligats a polítiques d’habitatge que el consistori ja està desplegant (ajudes al lloguer, a consums de serveis bàsics d’aigua, gas, electricitat…).

Es requerirà de nou a l’entitat perquè els habitatges siguin ocupats de manera immediata,  mitjançant el règim que cregui més adient. Si no és així, l’Ajuntament imposarà una nova multa coercitiva.

Aquestes sancions s’imposen d’acord amb la Llei de l’habitatge de Catalunya i en el marc de l’acord pres ara fa un any per tots els grups del consistori, de sancionar les entitats bancàries amb habitatges desocupats.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.