Demà dimarts 3 de març comencen les obres per habilitar un nou pas de vianants al carrer de Joanot Martorell a l’altura del carrer d’Arenys. Es tracta d’una actuació que afecta 134 m2 i que millorarà la seguretat viària del pas inferior existent sota les vies del ferrocarril, que s’ha anat deteriorant pel transcurs del temps i que representa un perill per als vianants que el fan servir. El veïnat del costat oest de les vies és el que majoritàriament utilitza aquest pas com a connexió amb el centre de la ciutat, tant a peu com en vehicle.

Per aquest motiu es construirà una orellera a cada costat del carrer que faciliti la visibilitat i, alhora, es reforçarà la senyalització i l’enllumenat públic, amb un fanal a cada costat del pas de vianants, equipats amb llums leds. També es crearà una zona de refugi per als vianants i per als vehicles al costat del pas inferior de les vies, on actualment no existeix vorera ni espai de refugi. S’hi incorporarà la instal·lació de pilones flexibles de color verd que afavoreixen la visibilitat del traçat de la calçada.

L’actuació s’ha adjudicat a Serxa, SAU per 48.419, 08 euros IVA inclòs, i es preveu que estigui enllestida el mes d’abril.

Leave a Reply

Your email address will not be published.