El curs 2015-2016 Granollers estrena institut, amb un projecte que impulsarà la ciència, la tecnologia i l’aprenentatge de les llengües estrangeres. El nou centre educatiu s’ubica al barri de Congost, al carrer Maria Palau núm. 2-4, on hi ha actualment l’Escola Fàtima.

escola FATIMA

El centre acollirà dos grups de 1r d’ESO que aniran augmentant cada any.

Els propers mesos s’adequaran els espais per acollir dos grups de 1r d’ESO que aniran augmentant cada any, sempre mantenint només dues línies, fins a completar els quatre cursos d’ESO previstos. El projecte educatiu té l’objectiu de fomentar la recerca i el treball per projectes, especialment a les àrees científiques i tecnològiques. De manera progressiva, es facilitarà l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

L’institut, que tindrà lligams pedagògics amb la Nova Escola de Granollers amb qui compartirà aquest impuls científic i tecnològic, neix amb la voluntat de ser construït entre tots els membres de la comunitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.