Humana, organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que des de 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant el reciclatge i la reutilització tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda social al territori més proper, va recollir 502 tones (502.093 quilos) de roba i calçat usats durant l’any passat al Vallès Oriental. La fundació està present a 33 municipis de la comarca, on hi té instal·lats 180 contenidors. És la segona demarcació de Catalunya on els contenidors d’Humana recullen més roba, després del Vallès Occidental i per davant del Barcelonès o el Maresme.

Una part s'envia a la planta de classificació de l'Ametlla del Vallès. (Foto: Humana)

Una part s’envia a la planta de classificació de l’Ametlla del Vallès. (Foto: Humana)

“La recollida selectiva de roba gairebé es manté en els mateixos registres de l’any anterior malgrat el context econòmic del nostre entorn”, explica la responsable de Recollida de Catalunya, Mariana Franzon. “Això es deu a la conscienciació dels ciutadans respecte a que la roba pot tenir una segona vida, i a que la reutilització i el reciclatge són fonamentals per a protegir el medi ambient. Tot plegat és fruït de la tasca que realitzen les entitats públiques i les entitats del tercer sector amb una finalitat social”, afegeix.

Els municipis on s’hi va recollir més roba són: Mollet del Vallès (51.111 kg), Cardedeu (49.716 kg), L’Ametlla del Vallès (33.887 kg), Granollers (33.844 kg), Montornès del Vallès (23.349 kg) i Parets del Vallès (21.255 kg).

LA ROBA TÉ DUES DESTINACIONS

Les peces dipositades als contenidors d’Humana tenen dues destinacions: una part s’envia a la planta de classificació de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), i la resta es ven a empreses de reciclatge. Les peces enviades a la planta es distribueixen així:

  • Un 13% de la roba classificada es destina a les botigues de segona mà d’Humana: l’entitat té 12 a Barcelona i una a L’Hospitalet de Llobregat.
  • El 50% es tracta de roba qualitat Àfrica, que o bé s’envia directament a les seves contraparts o socis locals en aquest continent per a ser venuda a preus baixos a comerciants amb la finalitat de satisfer la demanda d’aquests països, impulsar-hi l’activitat econòmica local i generar-hi recursos per al desenvolupament, o bé es ven a empreses especialitzades en reutilització tèxtil.
  • En un 30% dels casos el seu estat no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge.

El 7% es destina a la generació de combustible derivat de residu (CDR) per a la seva valorització energètica.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.