La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ha escollit la campanya impulsada per Taula de Salut Mental “Sóc com tu, ets com jo” per formar part del nou Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP). La finalitat del Banc és identificar i difondre les experiències innovadores de govern i gestió municipals desenvolupades pels ajuntaments.

La campanya impulsada per la Taula de Salut Mental i Addiccions per lluitar contra l’estigma de les malalties mentals, “Sóc com tu, ets com jo”, es va desenvolupar entre els mesos de novembre de 2012 i octubre de 2013 i es basava en dedicar cada mes a un aspecte relacionat amb la salut mental, amb l’objectiu de combatre l’estigma i la discriminació que pateixen les persones amb malaltia mental; promoure actituds, creences i comportaments que afavoreixin una bona salut mental; i involucrar a la societat i als mitjans de comunicació.

La Taula de Salut Mental i Addiccions de Mollet, formada per l’Ajuntament, la Fundació Sanitària de Mollet (Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependència i Centre de Salut Mental d’Adults), el CSMIJ Sant Joan de Déu, la Federació Salut Mental Catalunya i el Club Social La Llum, continua treballant de manera coordinada per millorar la informació i la valoració social de la malaltia mental i la prevenció i atenció dels trastorns.

La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals van signar un conveni de col·laboració a principis

del 2014 per desenvolupar i actualitzar el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP). La finalitat del Banc és identificar i difondre les experiències innovadores de govern i gestió municipals desenvolupades pels ajuntaments.

Leave a Reply

Your email address will not be published.