Amb l’objectiu de millorar la seguretat dels cotxes que circulen pel carrer de Can Noguera, un dels vials on es registren més accidents del poble, durant els últims mesos, l’Ajuntament ha fet canvis en l’organització de les places d’aparcament.

Si abans les places estaven totes en un sol cantó del carrer, ara estan repartides entre dreta i esquerra, depenent del sentit de circulació dels carrers transversals.

Amb aquesta tècnica de mobilitat i seguretat viària, que s’està implementant arreu d’Europa, es redueix la velocitat dels vehicles i s’augmenta la visibilitat, ja que l’última plaça abans de cada cruïlla queda exclosa de circulació i es destina a aparcaments de motos o a illes per a vianants.

 

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.